Corona en hockey

4-9 Nieuws


Dat blijft het komend seizoen helaas een integraal onderdeel van ons bestaan. Wij volgen als bestuur de regels en adviezen van de Rijksoverheid, RIVM, GGD, KNHB en NOC*NSF nauwgezet. Alle van toepassing zijnde protocollen worden gehanteerd. Omdat er bij ons op het terrein minder dan 250 mensen op hetzelfde moment aanwezig zijn, hoeven wij niet te placeren, de gezondheid te checken en verplicht te reserveren. Dat doen wij dus ook niet. Dat moet wel bij andere clubs, maar daar is dus sprake van meer dan 250 mensen op enig moment op die terreinen.

Wel roepen wij jullie allemaal nogmaals op om de regels en adviezen heel goed op te volgen. Wij noemen er nog een aantal: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten, schud geen handen, was de handen regelmatig, volg de instructies op ons terrein goed, kom zoveel mogelijk op de fiets, beperk het aantal toeschouwers, roep of schreeuw niet vanuit het publiek, ga zo snel mogelijk na de wedstrijd naar huis, draag een mondkapje in de auto naar uitwedstrijden.

 
4-9-2020 Algemeen