hervatting trainingen

23-4 Nieuws

Beste coaches, managers, jeugdleden en ouders,

Afgelopen dinsdag hebben wij tijdens de persconferentie van de minister-president gehoord dat de trainingen op de sportvelden weer kunnen aanvangen. Voor kinderen tot en met 12 jaar (D en jonger) en voor kinderen van 13 tot en met 18 (C, B en A).

Voor ieder van deze groepen gelden andere criteria en de eerder afgekondigde maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Wij vatten de besluiten hieronder nog even samen:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en-spel (geen officiĆ«le wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Als bestuur hebben wij hier gisteren over vergaderd en hebben wij voor een zorgvuldige uitvoering een aantal uitgangspunten geformuleerd. Wij hebben ook contact gelegd met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de KNHB.

Deze uitgangspunten zullen de komende dagen verder worden uitgewerkt. Ons streven is om alle jeugdleden weer te laten trainen, vanaf 4 mei en waar mogelijk 2 keer per week. Daarbij nemen we de (eerder) gestelde beperkingen in acht.

Wij voorzien dat wij hiervoor ook een beroep zullen moeten doen op coach, manager, ouder (in de vorm van toezicht) om het in acht nemen van de regels waar te kunnen maken. Wij rekenen daarin op ieders begrip en medewerking.

We zullen volgende week daar bij jullie in meer detail op terug komen, na afstemming met alle betrokkenen.

Voor nu, blijf gezond en sterkte in deze moeilijke tijd

Bestuur Doornse Hockeyclub

  


 
23-4-2022 Junioren Bijlage