Update trainingen en nieuwe teamindelingen

10-5 Nieuws


Afgelopen maandag zijn de trainingen met heel veel enthousiasme weer hervat. We kunnen elkaar eindelijk weer zien na bijna 7 weken en we kunnen weer bezig zijn met wat ons bindt: lekker hockeyen. Ieder team op een eigen veld, met wat meer logistiek dan voorheen. Ook op zaterdag wordt er inmiddels getraind en ieder jeugd team heeft de afgelopen week twee keer kunnen trainen. Het clubhuis is hermetisch afgesloten en iedereen neemt zelf drinken mee van thuis.

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heeft, en dan met name de verkeersouders, die de afgelopen week (en de komende weken) niet alleen voor hun eigen team, maar ook voor de teams die op dat moment trainen, extra op de naleving van het protocol toezien. Het gaat hierbij om de aankomende en de vertrekkende spelers, waarbij opgelet wordt dat iedereen de fiets op de juiste plek neerzet en dat de pijlen gevolgd worden naar het veld. Aanspreken en wijzen op de 1,5 m afstand en toch ook die enthousiaste ouders en coaches tegenhouden die even willen komen kijken! Op ieder veld is vervolgens een trainer aanwezig en één van hen is tevens als Corona verantwoordelijke aanwezig die het reilen en zeilen op de velden in de gaten houdt en allen spreken eenieder aan indien nodig.

Kortom: het gaat goed! In Driebergen zijn al diverse BOA’s bij de sportclubs langs geweest; blijf je goed houden aan het protocol en de richtlijnen van de overheid! Blijf alert op de 1,5 meter afstand.

Tot 31 mei zal op basis van het huidige schema getraind worden.

Afgelopen woensdag werden ook wij verrast met het nieuws dat ook de 18+ vanaf morgen weer mogen trainen, met hetzelfde protocol als de jeugd vanaf 13 jaar. Inmiddels zijn met alle aanvoerders afspraken gemaakt wanneer de verschillende teams kunnen trainen. Hierbij zal ook de zondag worden gebruikt. Vanuit elk 18+ team is de trainer of de aanvoerder tevens de Corona verantwoordelijke en mag als enige de ballen aanraken en desinfecteert deze ook na iedere training.

Blake, onze Technisch manager, heeft verschillende spelvormen en oefeningen om met elkaar, met 1,5 meter afstand ertussen, goed te kunnen hockeyen. Indien daar interesse voor bestaat, is het het makkelijkst om direct met Blake hierover contact op te nemen.

Op 10 juni dienen wij de teamindelingen voor alle jeugdteams voor volgend jaar aan de KNHB door te geven. Dat betekent dat wij eind mei de nieuwe indelingen bekend zullen maken. 

In de week van 1 juni is er een uitzwaaiweek, zonder training, maar wel bij elkaar komen om afscheid te nemen vanuit de huidige teams. Wij maken in deze week ook een nieuw trainingsschema, zodat er vanaf 8 juni doorgetraind wordt met de nieuwe teams, tot en met 12 juli. 

Ook de opzeggers kunnen dan gewoon blijven doortrainen. Anders dan de andere jaren, met een veel langere doorloop van de trainingen, zodat we de afgelopen hockey-loze weken een beetje inhalen. 

Op 17 augustus beginnen wij dan weer het nieuwe seizoen.

Voor nu, blijf gezond, sterkte en fijn dat we vanaf morgen weer allemaal kunnen trainen!

Bestuur Doornse Hockeyclub

 
10-5-2020 Algemeen