ABN AMRO hoofdshirtsponsor 2019-2020

26-4 Nieuws

Beste leden,

Goed nieuws! De club heeft een principe akkoord met ABN AMRO als (hoofd-)shirtsponsor! Alle leden krijgen hetzelfde, nieuwe clubshirt.

Het leuke is dat we zelf mogen stemmen op twee nieuwe ontwerpen voor het clubtenue. Deze ontwerpen zijn gemaakt binnen de door de bond gestelde kaders. De meeste stemmen gelden uiteindelijk! Om in september te kunnen starten in de nieuwe shirts, moeten we vóór eind mei 700 shirts bestellen. Dat vergt wat organisatie én jullie hulp. Hieronder kan je lezen over het nieuwe clubtenue en veranderingen voor shirtsponsoring.

Save the date(s): 11 en 18 mei pasdagen op de club
We organiseren pasdagen op 11 en 18 mei zodat we eind mei voor iedereen een shirt in de juiste maat kunnen bestellen. Van den Berg Sport zal ook aanwezig zijn. De teammanagers krijgen hierover nog bericht.

Hoofdsponsor ABN AMRO
ABN AMRO sponsort de club in geld en in natura, bijvoorbeeld met bepaald bedrag per jaar voor trainingsmaterialen. Ook organiseert de ABN AMRO Foundation clinics met BP College (Billy Bakker en Mirco Pruyser) en Bovelander & Bovelander en biedt regionale G-hockey clinics aan. Verder stelt ABN AMRO een format beschikbaar om de club te verduurzamen. ABN AMRO zal uiteraard goed zichtbaar worden op o.a. de clubshirts, borden, vlaggen, de hockeyapp etc.

Kledingleverancier Reece
Reece levert de kleding bij Van den Berg Sport, waar de leden deze kunnen ophalen.

Additionele shirtsponsors aanmelding uiterlijk vrijdag 3 mei
Er is al een toezegging van een shirtsponsor voor achterop de shirts. We willen eerst ook aan bestaande sponsors de mogelijkheid bieden om aanvullend shirtsponsor te worden op de 700 nieuwe shirts. Hiervoor zijn nog een beperkt aantal mogelijkheden. Bij meer aanmeldingen dan plekken, beslist de sponsorcommissie. Meld u aan vóór 3 mei a.s. via: [email protected]

Aanvullende sponsoringsmogelijkheden
Met de komst van de nieuwe ‘ABN AMRO shirts’ vervallen mogelijkhedenvoor (ondernemende) ouders om teams te sponsoren met en op de shirts. Ouders kunnen uiteraard wel truien, hoodies, trainingspakken etc. sponsoren. De nieuwe shirtsponsoring heeft ook gevolgen voor rugnummers en namen op de shirts.De sponsorcommissie zal u hierover nog informeren.

Financieringsmodel nieuwe shirts
De winkelprijs van de shirts bij Van den Berg is €40,00. Het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering is om ieder lid eens in de twee jaar een nieuw shirt te geven en de contributie met €17,50 per jaar te verhogen. (Het shirt is dan dus inbegrepen bij de contributie.) Dit zorgt ervoor dat alle leden met ingang van het nieuwe seizoen ook daadwerkelijk overgaan naar de nieuwe shirts en wij de afspraak met de shirtsponsor(en) kunnen nakomen. Deze manier van sponsoring is bij andere clubs een beproefd concept gebleken.

Algemene Leden Vergadering op woensdag 22 mei
Het bovenstaande staat of valt bij goedkeuring van de leden, die hierover op de komende ALV mogen stemmen. Ondertussen starten we, gezien de tijdsdruk, alles wel op. Groen licht is er pas écht na de ALV van 22 mei a.s. Komt dus allen!

Bestuur Doornse Hockey Club


Vraag en antwoord

Komen er namen en rugnummers op de shirts?
Nee in principe niet, behalve bij de topklasse teams want die zijn verplicht rugnummers te dragen. Het idee is in dat geval om eerstejaars even nummers te geven en tweedejaars oneven (of omgekeerd 😊).

Teams mogen zelf besluiten om wél een rugnummer en/of naam op het shirt te laten drukken en moeten het dan zelf regelen. Wel moeten eventuele gevolgen voor het 'tweede jaar', worden aanvaard.

Hoe lang duurt de overeenkomst met ABN AMRO?
In principe 2 jaar met een optie tot verlenging voor nog 2 jaar.

Levert deze sponsoring de club geld op?
Ja, maar niet verschrikkelijk veel. Het grootste gedeelte is in natura. Het legt wel een stabiele bodem onder de sponsorinkomsten.

Ik was voorheen shirtsponsor. Wat kan ik nu nog sponsoren?
Je kunt hoodies, sweaters, trainingspakken, etc via Van den Berg Sport bij Reece bestellen. Van Reece ontvangt de club daarover ook een jaarlijkse 'kick-back'. De clubbijdrage daarvoor zal verlaagd worden naar EUR 100.

Wat gaat de club met het geld doen?
Zoals altijd komt het geld ten goede aan de leden. Het is niet zo dat ‘de zilvervloot’ binnen is voor de club, we zullen een prudent financieel beleid blijven voeren.

Wat doe ik met het shirt als ik me afmeld voor het 2e jaar?Je mag het shirt houden of aan een ander lid (of Van den Berg Sport) geven. Wellicht kan het hergebruikt worden. De beslissing is aan jou.

Als ik me in het 2e jaar aanmeld, krijg ik dan ook een nieuw shirt? Gezien de kosten van het shirt betaalt een nieuw lid in een tweede jaar €17,50 extra entreegeld bovenop de jaarlijkse contributie.

Als ik mijn shirt kwijt ben of als ik een extra shirt wil, wat dan?
Dan kun je voor 40 euro een nieuw shirt kopen bij Van den Berg Sport.

Hoe zit het met broekjes, rokjes en sokken?
Deze zijn ook nieuw ontworpen en moet je zelf kopen bij Van den Berg of via de site van Reece.

 
26-4-2020 Algemeen