Van de Voorzitter

6-3 Nieuws


 

We mogen weer de wei in

Heerlijk. De kwakkelende winter is bijna voorbijde wintersport vakanties ligt voor velen alweer achter onsen de lente komt er aan. Aanstaande zaterdag beginnen we met de tweede helft van het seizoen. De velden zijn gereinigd en ze vragen om bespeeld te worden.

 

Een paar weken geleden hebben we de zaalkampioenen en de winterkampioenen gehuldigd. Geweldig om alle trotse kinderen, ouders, coaches en trainers te zien. We waren wel met meer dan 175 man op onze club.

 

Meer samenwerking in de komende tijd met omringende clubs

Zoals bekend heeft onze gemeente 4 hockeyclubs: Haaskamp, Maarn, Shinty en Doorn. 4 hockeyclubs met ieder een eigen gezicht in de dorpskern. Reeds een paar jaar vindt er meerdere keren per jaar een zogenaamd voorzittersoverleg plaats waar we met elkaar de ontwikkelingen op onze club bespreken. Er zit een groot verschil tussen de clubs. Shinty heeft voor bepaalde leeftijden een wachtlijst terwijl bij andere clubs combiteams gevormd (moeten) worden.  Dit seizoen werkt Doorn reeds intensief samen met deze omringende clubs. Met Haaskamp hebben we een combinatieteam H1 en met Maarn een combinatieteam JH naast een eigen JH1 team. Een combinatieteam JA2 met Shinty is net niet gelukt. Op basis van deze ervaringen en ook gedwongen door de demografische ontwikkelingen in de dorpen Maarn, Amerongen en Doorn gaan we de combiteams verder uitbreiden. Ook in de A, B, C en D lijnen zullen vanaf het komend seizoen enkele combiteams gevormd worden met Maarn. Logistieke en operationele details zullen in de komende weken verder uitgewerkt worden. Tijdens de ALV in mei 2019 zullen we hier verder bij stil staan. Ook voor de Heren/Dames en Jong Heren/Dames zullen we kijken naar mogelijkheden met de omringende clubs. Het uitgangspunt is voor eenieder dat door samenwerking met anderen, we meer, leuker en beter kunnen gaan hockeyen.

Dringengd behoefte aan invulling commissies

Het is al vaker gezegd, het is een cliché maar het blijft de waarheid. Zonder vrijwilligers, geen hockeyclub, geen wedstrijden, geen trainingen en geen gezelligheid in het clubhuis. Tenzij we natuurlijk de contributies vermenigvuldigen zodat we voor alle taken professionals in kunnen huren. Dat we meer professionals krijgen is duidelijk, maar een groot aantal zaken zullen we als leden zelf moeten blijven doen. Op dit moment is er dringend behoefte aan verrijking van de Scheidsrechterscommissie (op dit moment is voor de indeling 1 persoon actief), de Technische Commissie, de Tournooiencommissie en ook het bestuur dient aangevuld te worden, aangezien ikzelf aan het einde van het seizoen, na 3,5 jaar het stokje zal overdragen.

Als je het leuk vindt of als je de noodzaak inziet, meld je dan graag aan voor een van de commissies. Of loop even langs en vraag naar de mogelijkheden. Want samen maken we het spel.

 

A-feest zaterdag 9 maart: spelregels aangescherpt

Op de eerste dag van de tweede helft van het seizoen, staat ook een A-feest gepland. Ontzettend leuk voor eenieder die komt. Velen van jullie kunnen dit beamen. 

Om dit feest voor eenieder aanstaande zaterdag maar ook de komende feesten leuk en gezellig te houden, hebben we de spelregels moeten aanscherpen. Aan alle ouders zijn de spelregels gestuurd waarbij we ook u hulp vragen om deze spelregels uit te leggen aan uwkinderen. In de weken na het komend A-feest zullen we het feest evalueren om te beoordelen om de aangescherpte regels voldoende effect teweeg hebben gebracht. Zo niet, dan zullen we nog een stap verder moeten gaan. Ook de externe instanties zoals politie en gemeente kijken over onze schouders mee.

We gaan er van uit dat het lukt, het zou echt bijzonder jammer zijn, als er geen A-feesten  meer gehouden mogen worden

 

Ik zie jullie jullie graag aanstaande zaterdag en zeker ook in de komende weken langs de velden.

 

Harry Kampschöer

Voorzitter

 
6-3-2019 Algemeen