Visie


Hockey is een teamsport. Je hebt met elkaar plezier, je levert met elkaar prestaties, je helpt elkaar, maakt elkaar beter en gaat met elkaar uitdagingen aan. Op het veld, maar ook daarbuiten. In navolging van de KNHB is er ook binnen de Doornse Hockeyclub nagedacht over kaders waarbinnen we richting 2020 met elkaar aan de slag willen om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze club. Op het veld, maar ook daarbuiten. Samen met de leden heeft het bestuur in de eerste helft van 2016 op een rijtje gezet hoe het de toekomst van de Doornse Hockeyclub ziet op weg naar 2020. Belangrijke punten die destijds uit de gesprekken met de leden naar voren kwamen: 

  • Als je meer training/coaching krijgt, zou je ook meer moeten betalen;
  • iedere speler heeft recht op kwalitatief goede trainingen;
  • de Doornse Hockeyclub is meer dan hockey alleen;
  • we moeten meer samenwerken met ons omringende hockeyclubs en met name op hockey-technisch gebied;
  • er bestaat voorkeur voor een gedifferentieerd contributie model. 

Op de ALV van 22 november 2016 is de strategische visie 2020, waar deze punten in verwerkt zijn, aan de leden gepresenteerd.

De visie is opgesplitst in 4 thema's die onderling verbonden zijn en worden opgepakt door de verschillende bestuursleden. 

1. een leven lang hockey(en): hockeyers langer verbonden houden aan de club.De DHC moet een plek zijn waar mensen graag (blijven) komen en elkaar treffen in een geborgen omgeving waar de hockeysport centraal staat en mensen de hockeysport kunnen beoefenen en/of beleven op een wijze die aansluit op hun behoefte. 

2. positieve maatschappelijke impact: de DHC wil een positieve bijdrage leveren aan een sociaal, gezond en respectvolle Heuvelrug. 

3. hockey-technische ambitie: neerzetten van een sterke basis met op termijn meer samenwerking op hockey technisch gebied en mogelijkheden voor een Heuvelrug team verkennen.

4. toekomstbestendige financiën met belangrijke speerpunten: flexibel contributiemodel en beter gebruik maken van de bar. Lees alles over de strategische thema’s van de KNHB op www.knhb-visie2020.nl